Rozpalanie w kominku – pomocne wskazówki

Na samym początku korzystania z kominka niedoświadczeni użytkownicy miewają spore problemy z szybkim rozpalaniem. Zgromadziliśmy więc pomocne wskazówki, które mogą ułatwić i znacząco usprawnić tą czynność.

Należy pamiętać, że pierwsze rozpalenie w kominku powinno zostać wykonane przed zrobieniem jego zabudowy (najlepiej przez uprawnionego do tego instalatora). Bez poprawnie wysuszonego drewna (o wilgotności poniżej 20%), odpowiedniego do palenia w kominku (zabrania się stosowania m.in. drewna drzew iglastych), szybkie i efektywne rozpalenie ognia w naszym palenisku będzie na pewno zdecydowanie trudniejsze. Jeśli stosujemy nieakceptowalnej jakości paliwo, nie możemy też liczyć na to, że będziemy długo cieszyć się czystą szybą, a co za tym idzie, niczym niezasłoniętym, idealnym widokiem na palące się drewno.

Jeśli zadbaliśmy więc o odpowiedniej jakości drewno, możemy przystąpić do samego rozpalania. Istnieją dwie szkoły, mówiące o tym, w którym miejscu powinno się podkładać ogień – metoda  “od dołu do góry” albo “od góry do dołu”.

Sposób “od góry do dołu” mówi o tym, że polana (zawsze więcej niż jedno), dostosowane wielkością do gabarytów kominka (jednak nie przekraczające 50 cm długości i 30 cm w obwodzie), należy ustawić na dnie paleniska, ułożyć następnie drobno ścięte drewno, a na nie podpałkę – np. kostki przeznaczone do grilla, nasączone parafiną (1-3 sztuki), które finalnie trzeba podpalić. Pamiętać trzeba też o otworzeniu wszystkich przepustownic oraz regulatorów powietrza.

Wielu użytkowników wkładów kominkowych uważa, że ta metoda jest znacznie skuteczniejsza od rozpalania “od dołu do góry” (drewno statystycznie pali się wówczas dłużej i wytwarza się mniej popiołu), kiedy to odwrócona zostaje kolejność – zaczynamy od podpałki, którą układamy na dnie, a potem ustawiamy polana. Po udanym rozpaleniu należy stopniowo domykać regulatory dopływu powietrza.

Niezależnie od tego, jaką metodę wybierzemy, przed każdym rozpaleniem powinno się usunąć popiół z paleniska, który powstał w skutek poprzedniego użytkowania.

Podczas ustawiania kawałków drewna pozostawiamy między nimi delikatne przerwy, by powietrze mogło swobodnie przepływać. Przed kolejnym załadunkiem drewna należy poczekać aż ogień będzie zanikał (a po jego dołożeniu ustawić regulator powietrza znów w pozycji maksymalnego otwarcia, by w momencie zajęcia się ogniem go ostatecznie wyregulować). Ciężar dokładanego drewna z reguły nie powinien przekraczać 5 kg, a polana należy ustawiać maksymalnie z tyłu paleniska, by zapobiec przyleganiu do szyby.

Wspomniana szyba, jak i inne elementy kominka, podczas palenia mocno się nagrzewają, więc wszelkie prace wykonujemy obowiązkowo w ochronnych rękawicach.